Mogens Dall i Folketinget

Stem en ægte sønderjyde i Folketinget

Folketingsvalget står for døren, og din stemme bliver afgørende.

Venstres lokale folketingskandidat er Mogens Dall. Han er garant for, at kæmpe for synspunkter fra Sønderjylland på Christiansborg.

Mogens vil arbejde for, at sikre udvikling, vækst og det gode liv i vores område. Vi skal fastholde og udvikle flere uddannelser i landsdelen til gavn for de unge og for os alle.

Erhvervsudviklingen skal styrkes. Vi har i dag en god blanding af små, mellemstore og store virksomheder i Sønderjylland, som er skabt af ildsjæle og iværksættere.

Vi skal sikre større tilgængelighed til landsdelen. For dig som borger og for virksomheder med udbygning af infrastruktur, for eksempel med motorvej fra Tønder til Esbjerg-motorvejen.

Turismen rummer stort potentiale for Sønderjylland. Der er brug for flere overnatningsmuligheder for eksempel sommerhusområder, som kan skabe mulighed for yderligere vækst for vores landsdel.

Mogens Dall er selvstændig. Folketinget trænger til flere selvstændige for at sikre sund fornuft og jordnær politik. 108 af Folketingets medlemmer er akademikere, mens der kun er få selvstændige. Der er mangel på mennesker fra det virkelige liv. 

Det er meget vigtigt for Sønderjylland at have et lokalt medlem af Folketinget. Som kan tage lokale sager op, lytte til sønderjyderne også mellem valgene og som ikke murer sig inde i en lejlighed i København, men kommer ud blandt lokale borgere.

Stem lokalt.

Stem på Mogens Dall for at sikre Sønderjylland en stærk stemme i Folketinget.

Mine mærkesager

Infrastruktur

Vej til dig eller vejen til vækst (finansieret)

 • Tønder motorvej
 • Als/Fyn broen (betalingsbro)
 • Bibehold betaling på Storebæltsbroen
 • Har kæmpet for at ændre rundkørslerne ved Rødekro og det lykkes
 • Aabenraa erhvervshavn flyttes ud af byen og så etableres der et havnemiljø med attraktive boliger og bymiljø

Aktive hænder

 • Mere tid til omsorg af den enkelte (børn/unge/ældre/handicappede)
 • Mindre papirnusseri / brug i stedet mere digitalisering / Think Smarter

Familieliv

 • Landbetjenten tilbage (byer med ca. 5.000 indbygger)
 • Skabe rammer for at familier kan leve et mere enkelt liv

Skole/uddannelse

 • Flymekanikere uddannelsen til Skrydstrup
 • Udflytning af ungdomsuddannelser til vores region (bibeholde de unge i vores region af hensyn til beskæftigelsen)
 • Skabe en gulerod for erhvervslivet i forhold til at tage lærlinge, det kunne være at en del af uddannelsen betales af det offentlige, såvel som det at studere på STX, HHX eller universiteterne betales af det offentlige
 • Udflytning af statslige arbejdspladser, placering af disse samt placering af uddannelsesinstitutioner skal ligge i Regionen. På den måde undgår vi at den enkelte kommune kæmper en kamp alene, men at det ses i et større perspektiv for hele regionen

Erhverv

 • Forenkling af reglerne
 • Sænk skatterne
 • Fokus på beskæftigelse i Sønderjylland

Følg med på FB

Blå bog

Mogens Dall driver en slægtsgård i Bovrup ved Aabenraa. Han er 56 år, far til to børn, gift med Bente, der er sygeplejerske. Han er formand for LandboSyd.